Alla olika relationer, situationer och påfrestningar ger oss intryck som lagras i vårt nervsystem. Ofta bearbetar vi dessa under vila, vid tex sömn eller annan vila. När intrycken är starka eller svåra och flödet av intryck inte ger oss tid att bearbeta dessa kan det bidra till låsningar i nervsystemet, detta kan visa sig fysiskt, psykiskt eller känslomässigt. Ibland kan kroppen behöva lite hjälp för att få utrymme till att kunna självläka.

Vad är BodySense?

BodySense är en berörningsmetod som genom en stilla och inkännande beröring stimulerar den självläkningsförmåga som den egna kroppens faktiskt har. Genom närvaro och inkännande beröring kan en trygg kontakt skapas. Ditt nervsystem får möjlighet att slå ner på tempot och slappna av. Då kan kroppen frigöra låsningar, kommunikation mellan kropp och sinne kan flöda friare och självläkning kan ske.

 


“When you’re happy, relaxed, and free of stress,

the body can accomplish amazing, even miraculous, feats of self-repair.”

― Dr Lissa Rankin


Behandlingen

Oftast liggande på en behandlingsbänk på rygg med kläderna på. All beröring sker på dina villkor och enligt dina behov. Behandlingen ger en djup avslappning där kropp och sinne kommer närmare varandra. Det är en djup och inkännande beröring som ger en behaglig avslappning. Ditt nervsystem får hjälp att varva ner och ger plats åt kroppen att utföra sin självläkande förmåga. Ibland när spänningar släpps kan de upplevas ungefär som ryckningar du kan få när du håller på att somna.

Felt sense

Felt sense är de känslor vi kan känna fysiskt. Som tex när vi blir arga, då är den fysiska känslan att vi kanske blir varma, spända och hjärtat slår snabbare. Den inledande fysiska känslan hjälper oss att förstå vår emotionella känsla, att vi är arga.


Vårt ”kroppssinne” är vårt nervsystems språk, när vi är spädbarn använder vi enbart fysiska känslor/sensationer för att vägleda oss i vad som känns tryggt och säkert. Kommunikationen mellan kropp och sinne är från början fullständig men vi kan lätt förlora kontakten i dessa kommunikationskanaler när vi växer upp. Vi börjar behärska oss, kanske ignorera och dölja våra fysiska reaktioner. Det resulterar i att kropp och sinne kommer längre ifrån varandra. Vårt välbefinnande beror på alla aspekter av oss mentalt, känslomässigt, fysiskt och spirituellt. Genom att tillåta och lära känna våra fysiska förnimmelser kan vi lättare hitta balans i tillvaron. Vi har invanda mönster som upprepas vid vissa situationer, känslor eller sensationer. När vi kan lära oss att acceptera och tolerera dessa ”triggers” så kommer vårt undermedvetna att försöka hitta nya vägar att tänka, känna och agera. Detta kan ske om vi är tillåtande och vågar vara i det svåra och jobbiga som sker i oss, att vi bara konstaterar att det finns där, inte försöka förändra eller döma.


BodySense kan hjälpa oss att:

Få mer kontakt med kroppen, att vara och leva mer i den.

Släppa ut spänningar, somatiseringar, känslor och låsningar.

Få bättre balans i nervsystemet, kroppen och sinnet.


Om mig

Jag gick på ett seminarium om BodySense via Humanova. Det var fascinerande att se och höra om hur terapeuten kan hjälpa klienten att lösa upp spänningar bara genom en inkännande och lyhörd beröring. Att kunna hjälpa kropp och sinne att komma närmare varandra. Vi lever mycket uppe i huvudet och kan behöva koppla bort det för en stund och låta kroppen ta sin plats. Just nu utbildar jag mig till BodySense terapeut och det känns som att jag har hittat rätt. 


Jag behöver övningsklienter som kan hjälpa mig att träna upp och hitta mitt egna sätt att ge bodysense. Om du tycker det låter intressant och vill prova en behandling så hör av dig. Vi kan utföra behandlingen i ett behandlingsrum eller i ditt hem, då tar jag med mig en behandlingsbänk. En behandling kostar 300 kr och pågår ungefär 60 minuter. Kontakta mig